Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

Thiết kế bởi Ruan Hao of LYCS Architecture, chiếc bàn CATable dưới đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa bàn làm việc và không gian nghỉ ngơi cho những chú mèo cưng. Bạn thử chiêm ngưỡng nhé!

e2de067fa1431b235024e2cf92d877c9 Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

6c9c45622366b128e49e4225036e13a6 Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

6cbb587e8339e2e4ef68f3d839e26795 Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

8ee63eb4a94cee4121175d24b1b265e9 Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

44f9c42009b9185b7fccce19f6febe63 Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

54e6c92119c61549602d6b53c83bfc08 Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

376319 a Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

ddec0502abb6ae162d538a69def4886a Bàn làm việc vừa là không gian nghỉ ngơi cho mèo cưng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *