Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

Ngôi nhà sáng sủa và trang nhã này mang tên Sorrento tại Melbourne, Úc được Carlisle Homes thiết kế. Với lối bày trí nhẹ nhàng, cùng màu sắc tươi sáng, ngôi nhà này mang đến không gian sống ấm cúng, tiện nghi cho mọi người.

f26ac2be0e60542d46074dd99e0ad92f Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

0a0c75da3e0df4cdf2842be22c1d7f29 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

0c9333bb55a4f1741e433eda46e89f96 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

1b28da44bd942a6a617677afbc573f39 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

2f2062af29870596cc2e0c99236c3655 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

7f510c2c3bcc519a5cd68d7ac24ed3a3 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

25c36424ada552e5f1dc2d4afa7cdd3b Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

67c48a41b9312ab03ce3e8fbeb4eb870 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

267cfebb44e946ad15b55fcc4e6f8687 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

570bc876a5dcf5ae05fd700ab1abd760 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

73237c565c58813b6012024b5d81e430 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

375711 a Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

63189108d6e1a75e5bfc2b7cfcd85f5c Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

75865061b7331895d88f4807ff66d9df Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

b39bd8c7281c0c3f6b0f25d19ffb28e2 Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

bb55cc3ba70307a96bd49480cd4b016a Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

c272d9647096189d42bf47d19e9f143f Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

ec81c17ed235a9c450752200cb4bf5cf Không gian sống ấm cúng trong căn nhà Sorrento ở Melbourne

Theo decorreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *