Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

Ngôi nhà gỗ Casa Flontana hoành tráng ẩn mình giữa khu rừng Puntarenas Canton, Costa Rica này là một kiến trúc trong mơ do KTS Benjamin Garcia Saxe thiết kế. Từ kiến trúc cho đến nội thất tiện nghi, ngôi nhà này mang đến không gian song trong lành, yên bình và lãng mạn cho mọi người.

e064fe21f8df159b5f7c1c5d40efa79e Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

0ad3edad89e06091dab440651b951b59 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

0b7f783e484f7e096ee8cdc2c8535b54 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

3dbefe00596d0a100045438518aa0302 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

5becee474e0ececf5e209cbb4f7eb251 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

6b1dfa588f0cb82999a38c6a0ce6b3cc Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

32b6fc984f82eb8b58bf78d92710e534 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

35fce4ab6d45c014940aec978229dff5 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

64d3ad00db7eeb13b5fd13a5d7f1b3c9 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

68a19a9d50acd9727f77d6f5bcff8548 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

968b708b3972a5586b028eb80b549817 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

54408c116acca5a45031f3641478ebca Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

375709 a Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

2333044fc6229c47defe9bf387d9c105 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

a02e7685c7bc7a8f36f0f2efd386cb7e Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

a2646eeed0e9e340ebc5f2f0b2dededa Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

d816500cdf8e32a4fb3c0aa0d6e595a4 Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

da67211de6a5c0a801e399d42f50bcec Ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng Puntarenas Canton, Costa Rica

Theo decorreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *