Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý này trông khá ấn tượng và sang trọng với kiến trúc hiện đại và không gian nội thất thanh lịch. Đây là một kiến trúc long lanh giữa thiên nhiên hiền hòa do Monovolume Architecture + Design thiết kế nên.

fb4b18bd0b75fd721ac9d19453376572 Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

6fe00515d4a88891f4d34084fccb31cd Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

21e54bc71aea3afec979b3dff1a6cd5c Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

46dfacf019556fe4815a7078c3631884 Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

85b6410b8f8a8b7fa1b38a6b8b0b1dc9 Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

288ff1b409a79f4850c30a5dcff4fe00 Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

369818 a Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

ba1233808080b6bc5eac84cf11af879c Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

cad9a535d78ac8c94f7ead2847837efd Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

e5f6e461e8d83cc4fc2e71e5eaeb4891 Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

ee96bd2019fb08a9d519582f772a4c06 Ngôi nhà hiện đại mang tên M2 trú ngụ tại Bozen, Ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *