Viết thơ tết chạy trên video tuyệt đẹp,chúc mừng năm mới

Hướng dẫn cách chạy chữ trên video bằng kinemaster trên điện thoại.
#happynewyear ,#kinemaster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *