Xin Còn Gọi Tên Nhau, sáng tác Trường Sa,Cover: Đức Duyên

Bài hát “Xin Còn Gọi tên Nhau” Sáng tác:Trường Sa
Link Beat nhạc:https://youtu.be/FjWjZd4JnZo
Hiếu organ
Mẹo vặt Thủ Thuật Xin phép tác giả được cover lại ca khúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *