Bạn có thể chỉnh sửa video ghi lại lịch sử trên Facebook từ “Look Back”

Một đại diện của Facebook cho biết sắp tới sẽ cho phép người dùng chỉnh sửa các video “Look Back” để thay thế những tấm hình không mong muốn bằng các tấm hình khác. Video ghi lại lịch sử người dùng trên Facebook từ Look Back “Look Back” là một tính năng dùng để kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi của Facebook, chương trình sẽ tự động lấy những tấm hình được nhiều Like nhất để ghép thành một video clip kèm nhạc và hiệu ứng khá ấn tượng, người dùng không hề phải chỉnh sửa hay được quyền thay đổi gì cả. Do đó mới sinh ra các tình huống dở khóc dở cười là hình người yêu cũ lẫn mới đều có mặt trong đoạn video. Với chính năng chỉnh sửa thì bạn hoàn toàn có thể xóa những tấm hình của người yêu cũ và thay vào clip đó là những tấm hình khác. Thật ra thì Facebook đã chuẩn bị sẵn một trang hỗ trợ để nói về chức năng chỉnh sửa này (link) nên chúng ta có thể chắc chắn về sự có mặt của nó. Sắp tới dưới mỗi video “Look Back” sẽ có thêm dòng chữ “Edit Your Movie” để chúng ta sửa video, Facebook sẽ xóa video cũ mà người dùng đã đăng và thay bằng video mới của người dùng. Theo: Tinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *