Cách sử dụng Phím tắt trên Apple Watch trong watchOS 7

Với watchOS 7, bạn có thể chạy nhiều phím tắt ngay trên Apple Watch của mình mà không cần iPhone đã ghép nối. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.

Ghi chú :

  • Đảm bảo đồng hồ Apple Watch của bạn được cập nhật lên watchOS 7 mới nhất .

  • Khi bạn thêm lối tắt vào iPhone của mình , lối tắt đó sẽ tự động được thêm vào Apple Watch đã ghép nối.

Cách thêm phím tắt vào Apple Watch của bạn

1. Mở ứng dụng Phím tắt trên iPhone của bạn và nhấn vào Bộ sưu tập .

2. Tìm kiếm hoặc cuộn xuống để xem các phím tắt. Nhấn vào một trong những phím tắt mong muốn.
Mẹo : Để xem các phím tắt hướng đến sức khỏe, hãy tìm kiếm Sức khỏe hoặc Giữ sức khỏe .

3. Tiếp theo, nhấn vào Thêm lối tắt .

4. Phím tắt này bây giờ sẽ xuất hiện trong phần Phím tắt của tôi và đồng bộ hóa với Apple Watch của bạn sau vài giây.

Cách thêm phím tắt vào Apple Watch của bạn

Xem các phím tắt của Apple Watch trên iPhone của bạn

1. Mở ứng dụng Phím tắt và nhấn vào Phím tắt của tôi .

2. Nhấn vào từ trên cùng bên trái.

3. Nhấn vào Apple Watch để xem tất cả các phím tắt trên đó.

Xem các phím tắt của Apple Watch trên iPhone của bạn

Cách xóa các phím tắt trên Apple Watch của bạn bằng iPhone

1. Mở ứng dụng Phím tắt trên iPhone.

2. Đảm bảo rằng bạn đang ở trong tab Lối tắt của tôi .

3. Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của lối tắt.

4. Một lần nữa, hãy nhấn vào biểu tượng ba chấm ở trên cùng bên phải.

5. Từ đây, bạn có thể tắt (hoặc bật) công tắc Hiển thị trên Apple Watch. Cuối cùng, nhấn vào Xong hai lần từ góc trên cùng bên phải. Trong vòng vài giây, phím tắt này sẽ bị xóa (hoặc thêm) khỏi / vào Apple Watch.

Cách xóa các phím tắt trên Apple Watch của bạn bằng iPhone

Cách chạy phím tắt trên Apple Watch của bạn

1. Nhấn nút digital crown để xem tất cả các ứng dụng.

2. Nhấn vào ứng dụng Phím tắt .

3. Nhấn vào một trong các phím tắt để chạy nó.

Lưu ý : Không phải tất cả các phím tắt đều có thể chạy trên đồng hồ. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên cho biết – ‘Tác vụ “tên phím tắt” không được hỗ trợ trên Apple Watch.”

Cách thêm một phím tắt vào mặt Apple Watch

Bạn có thể thêm các biến chứng lối tắt vào mặt đồng hồ, giống như bạn thêm bất kỳ biến chứng nào khác. Hãy để tôi tóm tắt nó cho bạn.

1. Nhấn mạnh vào mặt đồng hồ.

2. Nhấn vào Chỉnh sửa .

3. Vuốt từ phải sang trái cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình Complication .

4. Nhấn vào một trong các khu vực được đánh dấu.

5. Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy SHORTCUTS. Nhấn vào phím tắt mong muốn để thêm nó.

Tùy chọn : Nhấn vào Thêm để xem tất cả các phím tắt. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn nút Digital Crown để xem mặt đồng hồ.

Từ bây giờ, bạn có thể nhấn vào phím tắt để chạy nó ngay từ mặt đồng hồ!

Các phím tắt không hiển thị trên Apple Watch của bạn?

Như đã đề cập ở trên, các phím tắt sẽ tự động đồng bộ hóa. Nhưng trong một số tình huống, nó sẽ gặp lỗii. Phải mất một lúc (giả sử từ 5 đến 30 giây) để phím tắt mới hiển thị trên Apple Watch. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là chờ đợi một chút.

Tuy nhiên, nếu việc chờ đợi không hữu ích, bạn có thể cố gắng buộc thoát ứng dụng trên iPhone và Apple Watch của mình cũng như tắt và bật Wi-Fi và Bluetooth trên các thiết bị này. Hoặc, đơn giản nhất là khởi động lại iPhone và Apple Watch của bạn . Sau đó, quá trình đồng bộ hóa sẽ hoàn tất thành công và hiển thị phím tắt mới trên đồng hồ.

Theo dõi trang Thủ thuật của để cập nhật những thủ thuật iPhone hữu ích nhất và đăng ký Kênh Hchannel để nhận được nhiều video hay về công nghệ.

Cách sử dụng Phím tắt trên Apple Watch trong watchOS 7

Với watchOS 7, bạn có thể chạy nhiều phím tắt ngay trên Apple Watch của mình mà không cần iPhone đã ghép nối. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó.

Ghi chú :

  • Đảm bảo đồng hồ Apple Watch của bạn được cập nhật lên watchOS 7 mới nhất .

  • Khi bạn thêm lối tắt vào iPhone của mình , lối tắt đó sẽ tự động được thêm vào Apple Watch đã ghép nối.

Cách thêm phím tắt vào Apple Watch của bạn

1. Mở ứng dụng Phím tắt trên iPhone của bạn và nhấn vào Bộ sưu tập .

2. Tìm kiếm hoặc cuộn xuống để xem các phím tắt. Nhấn vào một trong những phím tắt mong muốn.
Mẹo : Để xem các phím tắt hướng đến sức khỏe, hãy tìm kiếm Sức khỏe hoặc Giữ sức khỏe .

3. Tiếp theo, nhấn vào Thêm lối tắt .

4. Phím tắt này bây giờ sẽ xuất hiện trong phần Phím tắt của tôi và đồng bộ hóa với Apple Watch của bạn sau vài giây.

Cách thêm phím tắt vào Apple Watch của bạn

Xem các phím tắt của Apple Watch trên iPhone của bạn

1. Mở ứng dụng Phím tắt và nhấn vào Phím tắt của tôi .

2. Nhấn vào từ trên cùng bên trái.

3. Nhấn vào Apple Watch để xem tất cả các phím tắt trên đó.

Xem các phím tắt của Apple Watch trên iPhone của bạn

Cách xóa các phím tắt trên Apple Watch của bạn bằng iPhone

1. Mở ứng dụng Phím tắt trên iPhone.

2. Đảm bảo rằng bạn đang ở trong tab Lối tắt của tôi .

3. Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của lối tắt.

4. Một lần nữa, hãy nhấn vào biểu tượng ba chấm ở trên cùng bên phải.

5. Từ đây, bạn có thể tắt (hoặc bật) công tắc Hiển thị trên Apple Watch. Cuối cùng, nhấn vào Xong hai lần từ góc trên cùng bên phải. Trong vòng vài giây, phím tắt này sẽ bị xóa (hoặc thêm) khỏi / vào Apple Watch.

Cách xóa các phím tắt trên Apple Watch của bạn bằng iPhone

Cách chạy phím tắt trên Apple Watch của bạn

1. Nhấn nút digital crown để xem tất cả các ứng dụng.

2. Nhấn vào ứng dụng Phím tắt .

3. Nhấn vào một trong các phím tắt để chạy nó.

Lưu ý : Không phải tất cả các phím tắt đều có thể chạy trên đồng hồ. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên cho biết – ‘Tác vụ “tên phím tắt” không được hỗ trợ trên Apple Watch.”

Cách thêm một phím tắt vào mặt Apple Watch

Bạn có thể thêm các biến chứng lối tắt vào mặt đồng hồ, giống như bạn thêm bất kỳ biến chứng nào khác. Hãy để tôi tóm tắt nó cho bạn.

1. Nhấn mạnh vào mặt đồng hồ.

2. Nhấn vào Chỉnh sửa .

3. Vuốt từ phải sang trái cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình Complication .

4. Nhấn vào một trong các khu vực được đánh dấu.

5. Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy SHORTCUTS. Nhấn vào phím tắt mong muốn để thêm nó.

Tùy chọn : Nhấn vào Thêm để xem tất cả các phím tắt. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn nút Digital Crown để xem mặt đồng hồ.

Từ bây giờ, bạn có thể nhấn vào phím tắt để chạy nó ngay từ mặt đồng hồ!

Các phím tắt không hiển thị trên Apple Watch của bạn?

Như đã đề cập ở trên, các phím tắt sẽ tự động đồng bộ hóa. Nhưng trong một số tình huống, nó sẽ gặp lỗii. Phải mất một lúc (giả sử từ 5 đến 30 giây) để phím tắt mới hiển thị trên Apple Watch. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là chờ đợi một chút.

Tuy nhiên, nếu việc chờ đợi không hữu ích, bạn có thể cố gắng buộc thoát ứng dụng trên iPhone và Apple Watch của mình cũng như tắt và bật Wi-Fi và Bluetooth trên các thiết bị này. Hoặc, đơn giản nhất là khởi động lại iPhone và Apple Watch của bạn . Sau đó, quá trình đồng bộ hóa sẽ hoàn tất thành công và hiển thị phím tắt mới trên đồng hồ.

Theo dõi trang Thủ thuật của để cập nhật những thủ thuật iPhone hữu ích nhất và đăng ký Kênh Hchannel để nhận được nhiều video hay về công nghệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *