Thẻ SIM Micro Vinaphone Data 1,8GB

Thẻ SIM Micro Vinaphone Data 1,8GB:

– TKKM: 1,8GB x12 tháng (Không quy ra tiền)
– KM ngay tháng đầu tiên ngay khi kích họat, từ tháng thứ 2 sau khi kích hoạt phải nạp thẻ 30.000đ trở lên mới được cộng KM và TKC sẽ bị trừ ngay 30.000đ.
– Thời hạn sử dụng: 180 ngày kể từ ngày kích hoạt.
– Dung lượng vượt được tính phí: 200 đ/MB
– Nội dung khuyến mại chỉ có hiệu lực trong tháng, không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.
– Thời gian hưởng khuyến mại 12 tháng, nếu tháng trước nộp đúng số tiền theo yêu cầu là 20.000 đ (Tháng đầu tiên không bắt buộc nạp thẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *