Cách đăng ký và gói cước 3G Mobifone 2013

1. Bảng cước:

Cước gửi tin đến 999: 200đ/SMS

TT Gói cước Thời gian sử dụng Cước thuê bao (đồng) Lưu lượng miễn phí Cước lưu lượng vượt gói (đồng/KB) Phương thức tính cước
1 M0 0 0 0 1,5 đ/KB 50KB + 50KB
2 M5 30 ngày 5.000 20 MB 0,5 đ/KB 10KB + 10KB
3 M10 10.000 50 MB
4 M25 25.000 150 MB
5 M50 50.000 650 MB
6 M70 70.000 1 GB
7 M100 100.000 1,5 GB
8 D1 1 ngày 8.000 150 MB
9 D30 30 ngày 120.000 Không giới hạn
10 MIU 40.000 Không giới hạn
11 Zing 15.000 Không giới hạn (khi truy cập zing.vn)
12 Opera Mini 15.000 Không giới hạn (khi truy cập Internet từ trình duyệt Opera Mini.)
Chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *