Cách mở khoá lên 90 FPS và 120 FPS cho Liên Minh Tốc Chiến

Bước 2: Mở ES File Explorer và mở thư mục theo đường dẫn: Android -> data -> com.riotgames.league.wildriftvn -> files -> SaveData -> Local. Ở đây, bạn sẽ thấy sẽ thấy 2 thư mục có tên là dãy số.

Bước 3: Chỉnh sửa file cấu hình bằng các mở 2 thư mục này để xem thư mục nào có chứa file Setting. Mở file Setting bằng chế độ Văn Bản

Bước 4: Tìm đến dòng lệnh “frequencyMode”: false / true và thay thế giá trị “false / true” bằng một số tương ứng với giá trị fps lần lượt như sau:

  • 0 – 30 FPS
  • 1 – 60 FPS
  • 2 – 90 FPS
  • 3 – 120FPS

Ví dụ: bạn muốn mở khóa chế độ 120 FPS thì đổi giá trị “false / true” thành: “frequencyMode”: 3

Bước 5: Lưu lại và mở Liên Minh Huyền Thoại: Tốc chiến lên chơi thôi.

Có thể đây là giai đoạn Beta nên Riot chưa muốn đem cấu hình này lên để người chơi có trải nghiệm tốt nhất phù hợp với mọi cấu hình. Mong rằng sau giai đoạn Beta Rỉot sẽ mang đến thiết lập này. Anh em nhớ Lưu ý phía trên nhé, nếu không muốn bị khoá tài khoản thì chúng ta nên đợi thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *